Casa Sant Joan

Reforma de la zona de dia (cuina, menjador, estar i terrassa) d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al casc antic Sant Feliu de Guíxols. Emplaçament: Sant Feliu de Guíxols – Data projecte/obra: 2015 – Superfície construïda: 64,84 m2.
Arquitecte Jordi Serra Bassols
Dissenyadora Núria Serra Bassols
Empresa constructora Obres i reformes Albert Alenyà Soler
Fotografia Josep Morató (Produeix Feeling)
Projecte anterior

Casa D&N

Projecte següent

Hotel Cliper