Hotel Cliper

Projecte de rehabilitació integral i canvi d’ús per a la creació de 13 habitatges i 6 locals comercials a l’Edifici “Hotel Cliper”. Emplaçament: Platja d’Aro – Data projecte/obra: 2014/2016/2018 – Superfície construïda: 1.527,78 m2.
Arquitecte Jordi Serra Bassols
Dissenyadora Núria Serra Bassols
Arquitecta tècnica Mariona Roca Micó
Col·laboradors Blazquez Guanter S.L.P. (càlcul d’estructura)
Empresa constructora Construccions Solé Caballol S.L.
Fotografia Josep Morató (Produeix Feeling)
Projecte anterior

Casa Sant Joan

Projecte següent

Dúplex J&B