Casa J&C

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’eixample decimonònic de Sant Feliu de Guíxols. Emplaçament: Sant Feliu de Guíxols – Data projecte/obra: 2014/2015-2017 – Superfície construïda: 166,29 m2.
Arquitecte Jordi Serra Bassols
Dissenyadora Núria Serra Bassols
Arquitecta tècnica Mariona Roca Micó
Col·laboradors Jordi Payola Lahoz (càlcul d’estructura)
Empresa constructora Construccions i reformes Joan Serra S.L.
Fotografia Josep Morató (Produce Feeling)

Plànols proposta

Projecte anterior

Casa D&N

Projecte següent

Casa 2