Casa 2

Reforma interior d’un edifici unifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Guíxols. Emplaçament: Sant Feliu de Guíxols – Data projecte/obra: 2017/2018 – Superficie construida: 163,44 m2 (total).
Arquitecte Jordi Serra Bassols
Dissenyadora Núria Serra Bassols
Empresa constructora Trinomi – Serveis Integrals de la Construcció S.L.
Fotografia Josep Morató (Produeix Feeling)

Plànols proposta

Projecte anterior

Casa J&C

Projecte següent

Casa D&N