Santa Margarita

Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Guíxols. Data projecte/obra: 2018/2019 – Superfície construïda: 69,60 m2.
Arquitecte Jordi Serra Bassols
Dissenyadora Núria Serra Bassols
Empresa constructora Trinomi. Serveis Integrals de la construcció S.L.
Fotografia
Jordi Casanovas Pàmies
Projecte anterior

San Jorge Habitacions

Projecte següent

Àtic P