Casa C&A

Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Guíxols. Data projecte/obra: 2019/2020 – Superfície construïda: 208,60 m2.
Arquitecte Jordi Serra Bassols
Dissenyadora Núria Serra Bassols
Empresa constructora Trinomi. Serveis Integrals de la construcció S.L.
Fotografia Josep Morató (Produeix Feeling)
Projecte anterior

Dúplex J&B

Projecte següent

San Jorge Habitacions