Jordi Serra

Arquitecte
Per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (Universitat Politècnica de Catalunya).

Núria Serra

Dissenyadora industrial
Per l’estudi propi del disseny industrial i desenvolupament del producte (Universitat de Girona).

Marc Serra

Arquitecte tècnic
Per la Universitat de Girona.
Postgrau en Patologies en l’Edificació. Departament d’arquitectura i Enginyeria de la Universitat de Girona
Màster en estructures a l’arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya
Postgrau en pèrit d’assegurances d’incendis i riscos diversos

Col·laboradors

Mariona Roca Micó

Arquitecta Tècnica

Blazquez Guanter SLP

Càlcul estructures
http://www.bg-arquitectes.com

Jordi Payola

Càlcul estructures i enginyeria
http://jordipayola.com

Proisotec Enginyeria SLP

Enginyeria
http://www.proisotec.cat

Pin It on Pinterest

Share This