CLIPER HOTEL

Projecte de rehabilitació integral i canvi d’ús per a la creació de 13 habitatges i 6 locals comercials a l’Edifici “Hotel Cliper”.

DADES

Emplaçament:  Platja d’Aro

Data projecte/obra: 2014/2016-2018

Superfície construïda: 1.527,78 m2

EQUIP

Arquitecte: Jordi Serra Bassols

Dissenyadora: Núria Serra Bassols

Arquitecta tècnica: Mariona Roca Micó

Col·laboradors: Blazquez Guanter S.L.P. (càlcul d’estructura)

Empresa constructora: Construccions Solé Caballol S.L.

Fotografia: Josep Morató (Produeix Feeling)


Pin It on Pinterest

Share This