CASA SANT JOAN

Reforma de la zona de dia (cuina, menjador, estar i terrassa) d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al casc antic Sant Feliu de Guíxols.

DADES

Emplaçament:  Sant Feliu de Guíxols

Data projecte/obra: 2015/2015

Superfície construïda: 64,84 m2

EQUIP

Arquitecte: Jordi Serra Bassols

Dissenyadora: Núria Serra Bassols

Empresa constructora: Obres i reformes Albert Alenyà Soler

Fotografia: Josep Morató (Produeix Feeling)


Pin It on Pinterest

Share This