CASA J&C

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’eixample decimonònic de Sant Feliu de Guíxols.

DADES

Emplaçament:  Sant Feliu de Guíxols

Data projecte/obra: 2014/2015-2017

Superfície construïda: 166,29 m2

EQUIP 

Arquitecte: Jordi Serra Bassols

Dissenyadora: Núria Serra Bassols

Arquitecta tècnica: Mariona Roca Micó

Col·laboradors: Jordi Payola Lahoz (càlcul d’estructura)

Empresa constructora: Construccions i reformes Joan Serra S.L.

Fotografia: Josep Morató (Produeix Feeling)

Plànol proposta i Plànol estat actual


Pin It on Pinterest

Share This