CASA B

Reforma interior d’un edifici unifamiliar entre mitgeres a Sant Feliu de Guíxols.

DADES

Emplaçament:  Sant Feliu de Guíxols

Data projecte/obra: 2017/2018

Superfície construïda: 163,44 m2 (total)

EQUIP

Arquitecte: Jordi Serra Bassols

Dissenyadora: Núria Serra Bassols

Empresa constructora: Trinomi – Serveis Integrals de la Construcció S.L.

Fotografia: Josep Morató (Produeix Feeling)


Pin It on Pinterest

Share This